Havenstad in het hart van Europa

Trafieken in de haven van Brussel geven in 2011 een duidelijke groei aan en halen weer het peil van vóór de crisis

Globaal trafiek

De watergebonden overslag in de Brusselse haven heeft voor het gehele jaar 2011 de goede resultaten die de eerste jaarhelft had opgeleverd, bevestigd met een groei van 13 % voor de globale trafieken. Het eigen verkeer (goederen die in Brussel geladen en gelost worden) groeit met 11% tot aan 4.855.000 ton en sluit zo praktisch aan bij de volumes van het jaar 2008 dat het recordjaar is sinds de oprichting van de vennootschap Haven van Brussel in 1993. Het transitverkeer, met name de goederen die doorvaren langs de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waterweg, vertoont ook een duidelijke heropleving met een vooruitgang van 18%. De globale trafieken -het eigen en doorvarende verkeer samen- laat voor 2011 zowat 7.200.000 ton optekenen en dat is een stijging van 13 %.

In 2011 zorgde het volume goederen vervoerd over de waterweg - toch de meest milieuvriendelijke modus - er voor dat de aanwezigheid van zowat 670.000 vrachtwagens vermeden werden met als gevolg ongeveer 100.000 ton minder CO2-uitstoot, wat een besparing voor de gemeenschap oplevert van ongeveer 26 miljoen euro in externe lasten. De stijging van tonnage die tussen 2010 en 2011 waargenomen werd vertegenwoordigt 70.000 vrachtwagens, 10.000 ton CO2 en 3 miljoen euro in externe lasten.

Bouwmateriaal bevestigt haar overwicht

De Brusselse haven toont zich opnieuw wat meer als de ingangspoort tot Brussel voor wat de bouwmaterialen betreft. Er dient opgemerkt dat deze groei niet enkel ontstaat door de traditionele stortgoederen zoals zand en grind maar ook door de meer vernuftige transporten zoals cement en gepalettiseerd transport van bouwmateriaal. De afvoer van aarde afkomstig van de bouwwerven vertegenwoordigt in 2011 trouwens ook zowat 220.000 ton.

Het niveau van de olieproducten is stabiel gebleven, zowel ten aanzien van het jaar 2010 met haar extreme weersomstandigheden als ten aanzien van het jaar 2008.

Terugval van de activiteit aan de containerterminal

Daar waar voor 2010 een recordgroei van + 34 % genoteerd kon worden om alzo het vorige record van 2008 te breken en in één jaar de effecten van de economische crisis uit te wissen, kondigt 2011 zich inkrimpend aan:  er werden 14.053 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) opgeslagen in de terminal van de voorhaven tegen 17.979 TEU in 2010 wat een terugval van  22 % betekent, voornamelijk aan de export te wijten. Niettemin kan men wel merken dat de diversificatie van de terminalactiviteiten voortgezet wordt, zowel voor wat de gebruikers betreft als voor de type goederen.

Nederland, nog steeds partner nummer 1

Nederland verstevigt haar plaats van bevoorrechte handelspartner met 61% van het verkeer (bouwmaterialen en olieproducten).

Van de 28% binnenlandse trafieken in België kaapt Antwerpen (bouwmateriaal en olieproducten) er 41% van weg. Duitsland (invoer bouwmateriaal en graan) en Frankrijk (invoer graan en uitvoer schroot) verliezen respectievelijk  35% en 11%.

Een aanbod van duurzaam vervoer voor het gehele gewest

Elk van de 3 Brusselse havensites bevestigt het belang van hun ligging voor de bediening van Brussel. Het Vergotedok klimt opnieuw boven de drempel van het miljoen ton; de voorhaven gaat over de 3,4 miljoen overgeslagen ton en Anderlecht benadert de 350.000 ton.

Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel is blij met de groei in de trafieken over de waterweg tijdens het jaar 2011."De aanzienlijke vooruitgang van het watergebonden transport te Brussel is verheugend nieuws omdat het de meest milieuvriendelijke transportmodus is. De goede resultaten zijn de vrucht van de voluntaristische aanpak van de Haven van Brussel om de aanwending van dit transportmiddel te bevorderen, maar ook uiteraard van de wil van de havenondernemingen om het duurzame transport bij te treden. Met vastberadenheid wens ik dat de Haven van Brussel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in deze dynamiek voortschrijdt want het is onze bedoeling het aandeel van het transport over de waterweg nog meer aan te zwengelen omdat precies deze transportmodus heel concreet bijdraagt tot de verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselaars."

Ook Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, heeft deze cijfers met voldoening vernomen: "De stijging van de eigen trafiek bewijst het nut van een haven dicht bij het stadscentrum, wat heel wat vrachtwagentrafiek kan voorkomen en in een belangrijke mate bijdraagt tot duurzame mobiliteit. Dit wordt geïllustreerd door de trafiekcijfers in het Vergotedok, waar bijna uitsluitend bouwmaterialen verscheept worden: de trafiek in het Vergotedok bedraagt 1/4de van de eigen trafiek en de stijging in het Vergotedok bedraagt 22% ten opzichte van vorig jaar. Ook het werk van de transportdeskundige begint zijn vruchten af te werpen, o.a. via het lanceren van nieuwe vormen van trafiek zoals de transport van bouwmaterialen via palletten op een binnenschip, wat in 2011 een reguliere lijn geworden is in de Haven van Brussel. Omdat ik ook bevoegd ben voor Openbare Werken kan ik transversaal werken, ook in de haven. Zo stimuleer ik het gebruik van de waterweg bij grote openbare werken in Brussel. Waar mogelijk wordt bouwafval verscheept en bouwmaterialen aangevoerd via het water. "

Persbericht trafiek 2011
Bericht_Trafieken_24_feb.pdf (88 Kb)
Onthaal
© Haven van Brussel, alle rechten voorbehouden - havenvanbrussel@haven.irisnet.be
Website by Tentwelve