Havenstad in het hart van Europa

Heropflakkering Brussels havenverkeer houdt stand in de eerste helft van 2011

Globaal verkeer

Wat het eigen verkeer betreft zijn de verscheepte goederen ten aanzien van de 1ste jaarhelft 2010 met 19% (+412.000 ton) toegenomen waardoor het niveau van vóór de crisis, 2,6 miljoen ton verhandeld, opnieuw bereikt wordt. De voornaamste speler in deze groei is de bouwsector die zo een inhaalbeweging maakt ter compensatie van de trage start der activiteiten.

Terwijl de Brusselse bouwsector in 2010 de heropleving nog wat op zich liet wachten, heeft ze haar marktaandeel inzake havenvolume aanzienlijk versterkt, gaande van 51% begin 2010 naar 62% in juni 2011 (+455.000 ton hetzij +40%). Behalve de hervatting van de zand-, grind- en cementinvoer, kon de waterweg ook rekenen op de afvoer van aarde afkomstig van bouwwerven. Ook te noteren: na uitstekende resultaten voor het jaar 2010 is er een lichte terugval van de olieproducten (-5%) en de maalderijen (ook -5%) maar een forse stijging in de metaalsector (+ 82%).

De Haven van Brussel voert sinds meerdere jaren een voluntaristisch beleid ter aanmoediging van de modal shift van het baanverkeer naar de waterweg.  Deze actie werd bijvoorbeeld specifiek gevoerd om de openbare en private bouwwerven bewust te maken van de voordelen van de waterweg, zowel om uitgegraven aarde af te voeren als om deze bouwwerven te bevoorraden.

Piet Coenen, ondervoorzitter van de Haven van Brussel, zegt: "De cijfers die thans voorgelegd worden tonen eens te meer de efficiëntie van dit beleid aan en tonen ook de centrale rol die de waterweg voor een duurzame gewestelijke economische ontwikkeling speelt."

Zo konden voor de eerste 6 maanden van dit jaar inderdaad meer dan 365.000 vrachtwagens in en rond Brussel vermeden worden, wat een bezuiniging van 55.000 ton CO2 opgeleverd heeft.

De Haven van Brussel is vastbesloten door te gaan met haar inspanningen ter bevordering van de waterweg: nog steeds de meest milieuvriendelijke transportmodus die de vervuiling en de CO2-uitstoot vermindert en de mobiliteit te Brussel verbetert.

Brigitte Grouwels, voogdijminister van de Haven van Brussel, verheugt zich dat de stijgende trend van het eigen verkeer in de Haven van Brussel sinds de crisis eind 2008 aanhoudt. "Het bewijst dat de aanwezigheid van de Haven dicht bij het centrum van Brussel belangrijk is, vooral in functie van de vele en grote bouwwerken die in het Brussels Gewest plaatsvinden."

 

Onthaal
© Haven van Brussel, alle rechten voorbehouden - havenvanbrussel@haven.irisnet.be
Website by Tentwelve